Masz pytanie?
arrow
Przeczytano
24.06.2024 Czas czytania: 4 min

15 lipca 2022 roku wystartowała nowa odsłona programu dofinansowań „Czyste Powietrze” czyli „Czyste Powietrze Plus” skierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych z możliwością otrzymania nawet do 50 proc. dopłaty do inwestycji jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Program zakłada wymianę nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła lub połączenie pompy ciepła i fotowoltaiki oraz instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej jak i termomodernizację budynku. 

Wcześniejsza wersja programu „Czyste Powietrze” cieszy się dużą popularnością, jednak okres rozpatrywania wniosków i przyznawania dotacji w wielu przypadkach był bardzo długi, a pieniądze były przekazywane dopiero po zakończeniu inwestycji. Nowa odsłona  programu jest skierowana do osób mniej zamożnych, a jej istotą jest uruchomienie przedpłaty dotacji, by więcej osób mogło skorzystać z dofinansowania „Czyste Powietrze”. Została też podniesiona maksymalna wysokość dofinansowania w przypadku realizacji kilku inwestycji w ramach programu. Poziom dotacji na poszczególne inwestycje nie uległ zmianie i jest analogiczny do Programu Czyste Powietrze, maksymalna kwota przyznanej dotacji może wynieść 79 000 złotych. 

Okres realizacji inwestycji w programie „Czyste Powietrze Plus”, od podpisania umowy do rozliczenia w funduszu, wynosi 18 miesięcy. Maksymalna dotacja na wszystkie inwestycje - ogrzewanie pompą ciepła, fotowoltaika i termomodernizacja - wynosi:

       47 000 zł – w przypadku poziomu podwyższonego

       79 000 zł – w przypadku poziomu najwyższego

Prefinansowanie obejmuje natomiast wypłatę zaliczki – maksymalnie do 50 proc. przyznanej dotacji przypadającej na inwestycję zawartą w danej umowie z wykonawcą, jak i pozostałej części dofinansowania - po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność.


Beneficjenci programu „Czyste Powietrze Plus” 2022 wnioskujący o dotację na poziomie podwyższonym i najwyższym od 15.07.2022 roku mogą ubiegać się o częściowe prefinansowanie inwestycji przez wypłatę dotacji na konto wykonawcy w dwóch transzach.

Przy poziomie podwyższonym kwota dochodu musi mieścić się w poniższych progach dochodowych:

       dla gospodarstwa jednoosobowego – dochód nie może przekraczać kwoty 2.189,04 zł netto/msc.

       dla gospodarstwa wieloosobowego – dochód nie może przekraczać kwoty 1.563,60 zł netto/os/msc.

Ponadto roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może wynosić powyżej 30- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przy poziomie najwyższym kwota dochodu powinna mieścić się w poniższych progach dochodowych:

       dla gospodarstwa jednoosobowego – dochód nie może przekraczać kwoty 1.260 zł netto/msc.

       dla gospodarstwa wieloosobowego – dochód nie może przekraczać kwoty 900 zł netto/os/msc.

Lub

       osoba ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, który jest potwierdzony w zaświadczeniu, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie

Ponadto roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może wynosić powyżej 20- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wniosek o dopłatę z prefinansowaniem w programie „Czyste Powietrze Plus” będzie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW, podpisując go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. W przypadku braku takiego podpisu, wniosek należy wysłać elektronicznie, a następnie wydrukować formularz, podpisać go ręcznie i wysłać pocztą do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub złożyć go osobiście.

Mój Prąd 5.0
Artykuły

Mój Prąd 5.0 dotacje do fotowoltaiki pomp ciepła

"rodzina" "rachunki" "dotacje"
Artykuły

Mój Prąd 4.0 – wyższe dotacje i wydłużony termin naboru wniosków

farma fotowoltaiczna

Farmy fotowoltaiczne – wsparcie dla biznesu