Masz pytanie?
arrow
Przeczytano
05.04.2022 Czas czytania: 5 min

Już 15 kwietnia rusza nabór wniosków w programie Mój Prąd 4.0. Dofinansowaniem w 2022 roku będą objęte domowe instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii elektrycznej i pompa ciepła jak i systemy zarządzania energią w domach. Fundusze przeznaczone na budżet programu wynoszą 350 mln zł, a sam program ma wspierać nowy system rozliczeń prosumentów, net billing, motywując do zwiększenia autokonsumpcji energii wyprodukowanej przez prosumenta.

Dotacja Mój Prąd 2022 jest skierowana do osób fizycznych, które wybiorą nowy system rozliczeń net billing. Dotyczy to nowych prosumentów, którzy zdecydowali się na instalacje fotowoltaiczną po 31 marca, jak i obecnych prosumentów, którzy zrezygnują z systemu opustów i od 1 lipca 2022 r. przejdą na net billing. Warto dodać, że decyzja zmiany systemu rozliczeń jest nieodwracalna.

  • Maksymalny poziom dofinansowania w programie Mój Prąd 4.0 wyniesie nawet do 20,5 tys. zł. To o wiele więcej niż w trzeciej edycji programu. Obecna edycja oprócz samej fotowoltaiki obejmuje również  rozbudowę instalacji fotowoltaicznej o dodatkowe urządzenia, które pozwolą zoptymalizować wykorzystanie energii w gospodarstwie domowym. Osoby, które zdecydują się na zakup i montaż samej fotowoltaiki mogą otrzymać 4 tys. złotych. A w przypadku, gdy zdecydują się połączyć fotowoltaikę  z dodatkowymi urządzeniami czyli magazynem ciepła bądź magazynem energii  – dopłata do fotowoltaiki wyniesie 5 tys. zł. Co więcej, będzie można dofinansować magazyn ciepła do 5000 zł i magazyn energii do 7500 zł. W przypadku zakupu jednego ze wskazanych magazynów można również liczyć na dopłatę 3000 zł do systemu zarządzania konsumpcją energii.
  • Dotacje, wbrew początkowym zapowiedziom, nie obejmą swoim zakresem ładowarek do samochodów elektrycznych. A udział dofinansowania, związany z zakupem i instalacją urządzeń objętych Moim Prądem 4.0, nie będzie mógł przekroczyć 50 proc wartości inwestycji

Skorzystanie z Mojego Prądu 4.0 przez obecnych prosumentów będzie jednak wymagać zmiany sposobu rozliczeń i przejścia z opustów na net-billing. Sama dotacja ma zachęcić do zbudowania niezależności energetycznej i magazynowania energii w gospodarstwie domowym. Dotychczasowi beneficjenci poprzednich edycji programu, mogą ubiegać się o doposażenie swojej instalacji fotowoltaicznej o magazyny ciepła i energii oraz systemy do ich zarządzania, przy jednoczesnym otrzymaniu dodatkowego wsparcia w wysokości 2 tys. zł do instalacji fotowoltaicznej.  Osoby, które nie korzystały wcześniej z programu mogą zabiegać o pełne dofinansowanie do wszystkich urządzeń. W ramach dofinansowania rozliczane są koszty inwestycji  poniesione po 1 lutego 2020 roku.

Na program Mój Prąd 4.0 Narodowy Fundusz ma przeznaczyć początkowo 350 mln zł. Oznacza to skorzystanie z dofinansowań przez kilkadziesiąt tysięcy prosumentów. Początkowe zapowiedzi urzędników mówiły o kwocie nawet 3 razy większej. W zależności jak będzie przebiegać realizacja programu Mój Prąd w 2022 roku, środki te mogą zostać zwiększone. Wnioski o dotację Mój Prąd będą przyjmowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej drogą elektroniczną. A sam nabór wniosków ruszy od 15 kwietnia i będzie prowadzony w trybie ciągłym do 2023 r . lub do wyczerpania alokacji.

Mój Prąd 5.0
Artykuły

Mój Prąd 5.0 dotacje do fotowoltaiki pomp ciepła

"rodzina" "rachunki" "dotacje"
Artykuły

Mój Prąd 4.0 – wyższe dotacje i wydłużony termin naboru wniosków

farma fotowoltaiczna

Farmy fotowoltaiczne – wsparcie dla biznesu