Masz pytanie?
arrow
Przeczytano
10.02.2022 Czas czytania: 5 min

Rok 2020 był przełomowy pod względem sprzedaży pomp ciepła. Zostało sprzedanych 56,5 tyś. pomp ciepła do domu, przeznaczonych zarówno do ogrzewania jak i do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Eksperci z Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła analizują, że rynek pomp ciepła wzrósł w 2020 roku o ponad 50 proc. w stosunku do 2019 r. Natomiast rynek pomp ciepła służących do centralnego ogrzewania wzrósł aż o około 77 proc. Wzrost zainteresowania tym sprzętem jest ogromny.

Pompy ciepła działają na podobnej zasadzie jak klimatyzatory, tylko odwrotnie. Pobierają ciepło z otoczenia (powietrza, gruntu lub wody) przekazując je potem do budynku. 
Przekazanie następuję dzięki wymiennikom ciepła (parownik i skraplacz) i pracy czynnika roboczego, który ogrzewany powietrzem zmienia swój stan z ciekłego na gazowy i następnie zmieniając stan z gazowego na ciekły oddaje ciepło do budynku przekazując je do systemu centralnego ogrzewania. To nie magia, lecz fizyka.
Działanie pompy ciepła można porównać też do zasady odwróconego działania lodówki. Podczas, gdy lodówka usuwa ciepło z wnętrza i przekazuje je na zewnątrz, pompa ciepła odbiera ciepło z zewnątrz i przekazuje tą energię cieplną do domu. Jest to jedna z zasad fizycznych, tak zwany efekt Joule’a-Thomsona.
Pompa ciepła nie wykorzystuje podczas działania procesu spalania, a więc nie generuje spalin, popiołu, kurzu i innych efektów ubocznych. Pompy ciepła w pełni wykorzystują energię zgromadzoną w środowisku naturalnym: wodę, grunt i powietrze.

Pompa ciepła, dzięki wykorzystaniu procesów termodynamicznych, przetwarza pierwotną energię i dostarcza ją do instalacji zgodnie z naszym zapotrzebowaniem. W tym procesie wykorzystuje się dodatkowo zasilanie, najczęściej prądem elektrycznym. Korzystamy więc z darmowej energii z gruntu, wody lub powietrza, a płacimy rachunki za prąd, czyli koszt transportu tej energii.

Powietrzna pompa ciepła pobiera 75% energii z powietrza oraz 25% energii elektrycznej. Jeśli połączymy ją z  instalacją fotowoltaiczną.
Nowoczesne systemy grzewcze, wykorzystujące alternatywne źródła energii, efektywnie funkcjonują w dość szerokim zakresie temperatur (pompa ciepła Air E.ON Foton niezawodnie funkcjonuje w temperaturze - od -28° C do 43° C). Dowodem na skuteczność i efektywność działania z pewnością są mieszkańcy krajów skandynawskich, u których pompa ciepła cieszy się bardzo dużą popularnością.

, która wytwarza darmowy i ekologiczny prąd zasilimy nim pompę ciepła dzięki czemu obniżymy koszty ogrzewania oraz pozyskania energii elektrycznej dla domu.

Koszt pomp ciepła zależy od wielu czynników. Pompa ciepła to cały system (nie tylko jednostka stojąca na zewnątrz, ale też jednostka sterująca montowana w maszynowni, zawór trójdrożny, zasobnik do ciepłej wody użytkowej dedykowany do pracy z pompą ciepła, zasobnik buforowy).

Decydując się na zakup pompy ciepła należy pamiętać również o tym, że wielokrotnie szczególnie w przypadku budynków ogrzewanych „kopciuchem”, inwestycja wiąże się ze znaczącą modernizacją kotłowni a niejednokrotnie również systemu CO. Niejednokrotnie również życzeniem inwestora jest połączenie pompy ciepła z już funkcjonującym na obiekcie źródłem ciepła czy też system solarnym. Są to dodatkowe koszty, o których nie dowiemy się z oferty zamieszczonej na stronach internetowych.
Dlatego też bardzo trudno, bez wizyty na obiekcie audytora, który zweryfikuje stan faktyczny i dokładnego przeanalizowania konkretnej inwestycji, podać konkretny koszt jej wykonania.
Ze względu na mnogość rozwiązań ceny instalacji pomp ciepła są bardzo zróżnicowane. Oczywiście instalacje wykonywane w nowych domach będą wiązały się z niższym kosztem kompleksowej inwestycji. W przypadku domów termomodernizowanych te koszty są wyższe.

Podsumowując, cena pompy ciepła zależy od:

- typu pompy (powietrzna czy gruntowa)
- mocy pompy (im większa tym droższa)
- kompletności zestawu, na który się decydujemy
- zakresu prac związanych z modernizacją i oczekiwaniami Inwestora
W internecie możemy znaleźć oferty „pomp ciepła” zaczynające się od 10tys zł. Należy pamiętać jednak o tym, że nie jest to cena za kompletny system a jedynie jego część. Kompleksowe wykonanie pompy ciepła typu powietrze-woda wraz z niezbędną modernizacją kotłowni to w przeważającej ilości ofert koszt rzędu 40-60tys zł. (w zależności od mocy urządzenia). W przypadku budynków nowych ten koszt powinien być o kilkanaście procent niższy.

Osoby zainteresowane zakupem i instalacją urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii mogą ubiegać się o różne dotacje finansowe w programach rządowych. Dla przykładu program Czyste Powietrze dedykowany dla domów termomodernizowanych oferuje beneficjentom nawet do 27.000 złotych dofinansowania w ramach wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła, wykorzystujących paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła takie jak pompy ciepła. Wsparcie finansowe dotyczy również przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dodatkowo poniesione koszty można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.
Z myślą o Inwestorach zainteresowanych zakupem pompy ciepła na potrzeby nowego domu przygotowywany jest program Moje Ciepło w ramach, którego zapowiedziana jest dotacja na poziomie 7.000zł.

Mój Prąd 5.0
Artykuły

Mój Prąd 5.0 dotacje do fotowoltaiki pomp ciepła

"rodzina" "rachunki" "dotacje"
Artykuły

Mój Prąd 4.0 – wyższe dotacje i wydłużony termin naboru wniosków

farma fotowoltaiczna

Farmy fotowoltaiczne – wsparcie dla biznesu