Masz pytanie?
arrow
Przeczytano
18.02.2022 Czas czytania: 4 min

Jeżeli zastanawiałeś się kiedykolwiek nad zakupem paneli fotowoltaicznych dla domu czy biznesu i odkładałeś decyzję na później – to najwyższy czas, by wrócić do tych rozważań. Zakończyły się prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowy system rozliczeń prosumentów wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 roku. Czy fotowoltaika opłaca się w 2022 roku? Jak będą wyglądały zmiany? Do kiedy możesz rozliczyć fotowoltaikę na starych zasadach? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Rok 2021 był przełomowy dla branży odnawialnych źródeł energii. Dane Agencji Rynku Energii są jednoznaczne. Zainstalowana moc fotowoltaiki w Polsce wyniosła 7122 MW (dane na koniec listopada 2021 r.). Oznacza to wzrost o 92,3 proc. w stosunku do ubiegłego roku. I to właśnie panele fotowoltaiczne są najchętniej wybieraną technologią OZE.

Zapowiadane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmiany wejdą w życie dopiero w kwietniu 2022 r., dzieląc prosumentów na dwie grupy: 
System opustów umożliwia prosumentom korzystanie z sieci energetycznej jak z wirtualnego magazynu. Polega to na tym, że prosumenci oddają nadwyżki prądu wytworzonego we własnych instalacjach fotowoltaicznych do sieci i odbierają w późniejszym terminie nawet 80 proc. energii, gdy ich instalacja produkuje mniej prądu.
Na jakie korzyści mogą liczyć osoby, które zdecydują się na zakup i montaż fotowoltaiki do 31 marca 2022 roku?

  • Możliwość skorzystania z systemu opustów przez najbliższe 15 lat;
  • Brak kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej;
  • Możliwość rozliczenia nadwyżki energii przez 12 miesięcy;
  • System opustów 1:0,7 / 1:0,8 – rozliczenie ilościowe wyprodukowanej energii;
  • Możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji o przejściu ma rozliczenie w systemie net-billingu.
Nowi prosumenci, od 1 kwietnia 2022 roku, będą rozliczać się na zasadzie net-billingu. Zmiana polega na monetyzacji poprzedniego systemu rozliczeń - prosument będzie sprzedawcą nadwyżki energii do sieci.  Jeśli pojawią się niedobory energii - będzie ją musiał kupić.
Pojawi się depozyt prosumencki – konto rozliczeniowe zasilone wartością energii elektrycznej (wyrażoną w złotówkach) wprowadzonej do sieci. Prosument będzie mógł użyć tych środków na koncie, by pokryć wartość energii pobranej z sieci, według taryfy sprzedawcy. Depozyt będzie można wykorzystać przez 12. miesięcy. 
Wartość odesłanej energii zostanie przeliczona przez sprzedawcę po średniomiesięcznej cenie z Towarowej Giełdy Energii (a od 2024 roku – po cenie z ostatniej godziny). W przypadku zbyt małej wartości energii, prosument będzie musiał dopłacić. W przypadku nadwyżki wartości energii, sprzedawca zwróci prosumentowi część nadpłaty (nie więcej niż 20% wartości energii w rozliczanym miesiącu kalendarzowym).


Nowe przepisy wymuszą zmiany w branży fotowoltaiki. Na rynku pozostaną tylko najbardziej doświadczone i profesjonalne firmy, jak E.ON Foton, które będą wyznaczać trendy i inwestować w nowe technologie. Operatorzy i sprzedawcy energii będą mierzyć się z nowymi wyzwaniami infrastrukturalnymi. Należy zadbać o modernizację sieci, jej stabilność w ramach dostaw energii w obie strony. Nowe przepisy są podyktowane koniecznością dostosowania przepisów do unijnych (do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej).

Tak.  Panele fotowoltaiczne są w dalszym ciągu sposobem na produkcję bezpłatnej, ekologicznej energii elektrycznej. Odpowiedni dobór instalacji fotowoltaicznej pozwoli na pokrycie całości zapotrzebowania energetycznego, co dla gospodarstw domowych i rolnych oraz firm oznacza rachunki zredukowane niemal do zera.
Kluczowe będzie też wykorzystanie produktów komplementarnych, jak pompa ciepłamagazyn energii, by zwiększyć konsumpcję wyprodukowanej energii. Rosnąca popularność samochodów elektrycznych i własnych stacji ładowania sprzyja efektywnemu dostosowaniu wykorzystania energii do własnych potrzeb oraz odzyskaniu jej nadwyżek.  Domowy system energetyczny, na który składać się będą nowoczesne energooszczędne produkty wykorzystujące odnawialne źródła energii, zapewni odpowiedź na pytanie jak skutecznie oszczędzać oraz będzie stanowił niezależne źródło zasilania, również w przypadku awarii sieci.
Natomiast ci, którzy zdecydują się na montaż paneli słonecznych do 31 marca 2022 roku będą mogli korzystać z obecnego systemu jeszcze przez bardzo długi czas.

Mój Prąd 5.0
Artykuły

Mój Prąd 5.0 dotacje do fotowoltaiki pomp ciepła

"rodzina" "rachunki" "dotacje"
Artykuły

Mój Prąd 4.0 – wyższe dotacje i wydłużony termin naboru wniosków

farma fotowoltaiczna

Farmy fotowoltaiczne – wsparcie dla biznesu