Masz pytanie?
arrow
Przeczytano
24.06.2022 Czas czytania: 4 min

Obawy i krytyczne głosy związane ze zmianą systemu rozliczeń ukazały net-billing jako wyjątkowo niesprzyjający i niezyskowna. A tak naprawdę, fotowoltaika po 1 kwietnia 2022 roku jest i nadal będzie opłacalna, przynosząc bezpieczeństwo oraz spore oszczędności. Rzeczywista stopa zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną wydłużyła się nieznacznie i ma szansę nadal się skracać, na skutek stale rosnących cen energii elektrycznej. Zmiana systemu rozliczeń na net-billing jest zatem kolejnym krokiem w kierunku transformacji rynku energii elektrycznej w Polsce. Prosument, czyli właściciel instalacji fotowoltaicznej jednocześnie produkuje i konsumuje energię w swoim gospodarstwie domowym. Net-billing wspiera ideę zużywania energii w miejscu jej wytwarzania oraz zabezpiecza przed ewentualnym przewymiarowywaniem instalacji i nadprodukcją tejże energii, w celu wykorzystania jak największego potencjału fotowoltaiki oraz zwiększenia jej opłacalności. 

Fotowoltaika jest najszybciej rozwijającą się technologią odnawialnych źródeł energii, która, dzięki efektywnej pracy, produkuje odpowiednią ilość energii nawet w mniej sprzyjających warunkach klimatycznych czy w pochmurne dni. Klienci indywidualni, zakłady produkcyjne i gospodarstwa rolne korzystają już z tego rozwiązania wielowymiarowo, ale możliwości są znacznie szersze. Liczba branż wykorzystujących instalacje fotowoltaiczne jest coraz większa, a powodem jest w dużej mierze szybki zwrot z inwestycji. Fotowoltaika cały czas jest atrakcyjną formą inwestycji, którą trzeba odpowiednio zaplanować w porozumieniu z ekspertami. Doradca techniczno – handlowy E.ON Foton wspiera klientów na każdym etapie realizacji tejże inwestycji, proponując najbardziej efektywne rozwiązania,  przynoszące wymierne korzyści i oszczędności.

Fotowoltaika jest również początkiem przygody z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł. Połączenie jej z nowymi, komplementarnymi technologiami jak pompy ciepła, magazyny energii, klimatyzacje czy ładowarki do samochodów elektrycznych, pozwoli na zwiększenie autokonsumpcji z fotowoltaiki oraz optymalne zagospodarowanie wytworzoną energią. Komfort życia i niezależność energetyczna są tuż obok. Połączenie innych urządzeń z instalacją fotowoltaiczną daje możliwość podwyższenia dzisiejszego poziomu wykorzystania wyprodukowanej energii z 20-30% przynajmniej do poziomu 60-70% i więcej. Lokalna produkcja i zużycie energii w czasie rzeczywistym stają się już faktem. Im szybciej zmienimy swoje podejście do transformacji energetycznej we własnym domu, tym więcej korzyści na nas czeka.

W poprzednim systemie rozliczeń – net-meteringu – nadwyżki niewykorzystanej, wyprodukowanej energii z fotowoltaiki trafiały do sieci. Bilans energetyczny był dodatni a ta energia trafiała do kolejnego odbiornika, na przykład sąsiada, który tej energii w danym momencie potrzebował.  Prosument otrzymywał na koniec miesiąca rekompensatę za wprowadzoną energię do sieci na określonych zasadach. Obecny system rozliczeń – net-billing – promuje niezależność energetyczną, przez lokalne wykorzystanie wyprodukowanej przez panele słoneczne energii, na przykład do prac domowych jak: nastawienie prania, skoszenie trawy, włączenie klimatyzacji czy naładowanie samochodu elektrycznego. Dzięki bieżącemu wykorzystaniu energii bilans energetyczny jest zerowy a prosument posiada tyle energii ile potrzebuje i nie musi rozliczać się z siecią dystrybucyjną. Zawsze, niezależnie od systemu rozliczenia, to właśnie autokonsumpcja z fotowoltaiki będzie najbardziej opłacalną metoda korzystania z prądu.

Fotowoltaika po 1 kwietnia 2022 roku to również wprowadzenie definicji wirtualnego konta. Prosument staje się niejako małym producentem energii i w ten sposób jest rozliczany. Środki z jej sprzedaży zgromadzi właśnie na tym wirtualnym koncie. Kupując energię jako konsument będzie podlegał cenom zagwarantowanym w umowie z dostawcą. Natomiast jako producent będzie operować na cenach, które reguluje rynek producentów. Wprowadzony 12-miesięczny okres rozliczeń konta oznacza nakaz wykorzystania energii w tym okresie. Jeżeli tak się nie stanie - dostawca zwróci prosumentowi nadpłatę tylko w wysokości 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. 
Dlatego przewymiarowywanie instalacji nie będzie już opłacalne. Dostosowana do potrzeb własnych instalacja fotowoltaiczna stanowi jeden z kluczowych czynników produkowania i konsumowania energii po zmianach w fotowoltaice. A mając na uwadze rosnące ceny rachunków za prąd oraz perspektywy ich dalszego wzrostu, zielona energia cieszy się nadal dużą popularnością wśród prosumentów indywidualnych. Trzeba też jasno wskazać, że opłacalność inwestycji paneli słonecznych w 2022 roku nie zmalała, a jedynie dość nieznacznie wydłużyła czas stopy zwrotu o 1,5-3 lata.

Energetyka odnawialna to obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi sektora energetycznego na świecie, także w Polsce. Transformacja energetyczna Polski przyspieszy i będzie podążała kierunkiem innych europejskich krajów. Konieczność ograniczenia emisji CO2 do atmosfery, wzrost zużycia energii spowodowany wzrostem liczby ludności na świecie oraz wykorzystanie lokalnego potencjału, wymuszają intensywny rozwój technologii niskoemisyjnych dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego. Odpowiednie zaplanowanie inwestycji w fotowoltaikę dla domu zbuduje przyszłe bezpieczeństwo energetyczne oraz przyniesie oszczędności dla portfela. Wybór doświadczonej firmy o europejskich standardach, która kompleksowo zajmie się doborem odpowiednich parametrów instalacji, wykonaniem rzetelnego projektu oraz wszystkich kalkulacji pozwoli na szybki zwrot inwestycji w fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022, przynosząc duże oszczędności. Taką firmą jest E.ON Foton.

Mój Prąd 5.0
Artykuły

Mój Prąd 5.0 dotacje do fotowoltaiki pomp ciepła

"rodzina" "rachunki" "dotacje"
Artykuły

Mój Prąd 4.0 – wyższe dotacje i wydłużony termin naboru wniosków

farma fotowoltaiczna

Farmy fotowoltaiczne – wsparcie dla biznesu