Masz pytanie?
arrow
Przeczytano
20.05.2022 Czas czytania: 3 min

Odnawialne źródła energii są coraz powszechniejszym rozwiązaniem nie tylko wśród klientów indywidualnych, ale także w rolnictwie. Fotowoltaika jest odpowiedzią na bardzo duże zapotrzebowanie i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym, pozwalającą wygenerować znaczne oszczędności. Dzięki panelom fotowoltaicznym oraz połączeniu ich z pompą ciepła realnie obniżysz koszty prowadzenia działalności i jednocześnie zadbasz o stan środowiska naturalnego. A możliwość skorzystania z dofinansowania w programie Agroenergia pozwoli na szybszy zwrot z

Za przestawieniem się na odnawialne źródła energii w rolnictwie przemawia szereg korzyści – zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. Są to niższe o kilkadziesiąt procent rachunki za prąd, niezależność od wzrostu cen energii czy ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Panele fotowoltaiczne mogą służyć do zaopatrywania w energię urządzeń, narzędzi i systemów wykorzystywanych w gospodarstwie. Gospodarstwa rolne specjalizujące się w uprawie roślin oraz hodowli trzody chlewnej zużywają ogromne ilości energii elektrycznej, której koszt można obniżyć poprzez własną produkcję zielonej energii. Fotowoltaika dla rolnika staje się doskonałą inwestycją, której czas zwrotu będzie się zmniejszać wprost proporcjonalnie do rosnących cen energii elektrycznej na rynku. Zaoszczędzone na rachunkach za prąd pieniądze rolnicy mogą przeznaczyć na rozwój swoich gospodarstw rolnych - na zakup nowych maszyn, remont budynków gospodarczych, rozbudowę hal czy dzierżawę ziemi. Inwestycja w odnawialne źródła energii wpływa również na sposób postrzegania gospodarstwa rolnego przez klientów i kontrahentów. Klienci doceniają biznes za ekologiczne podejście i chętniej wybierają firmy, które przykładają wagę do sposobu produkcji i jego wpływu na środowisko.

Rolnicy, którzy chcieliby wytwarzać na własny użytek energię elektryczną z fotowoltaiki, mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie w programie Agroenergia, prowadzonym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program jest skierowany do osób fizycznych/prawnych będących właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, prowadzących gospodarstwo co najmniej rok przed złożeniem wniosku. Łączna powierzchnia użytków rolnych musi zawierać się w przedziale od 1 ha do 300 ha. 
W programie Agroenergia dofinansowaniu podlegają instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła o mocy w przedziale 10 kW- 50 kW. Warto pamiętać, że dotacja do pompy ciepła wymaga przeprowadzenia audytu energetycznego i załączenia go do wniosku o dofinansowanie. W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii. Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji. 
Kwota dofinansowania instalacji fotowoltaicznej o mocy 10-30kW wynosi do 20% udziału w kosztach kwalifikowanych, przy czym nie więcej niż 15 000 zł. Kwota dotacji fotowoltaiki o mocy 30-50kW wynosi do 13% udziału w kosztach kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł. Dla instalacji hybrydowej, np. fotowoltaika + pompa ciepła, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej każdego z urządzeń osobno oraz przewiduje się dodatek - 10 000 zł. Natomiast dofinansowanie do magazynów energii wynosi maksymalnie 20% kosztów (przy czym koszty kwalifikowane magazynu brane pod uwagę do wyliczenia dotacji nie mogą wynieść więcej niż 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej). Planowana inwestycja musi być realizowana w miejscu, gdzie prowadzone jest gospodarstwo rolne a właścicielem punktu poboru energii może być wyłącznie osoba która je prowadzi (zarówno jako osoba fizyczna jak i prawna). Pamiętać należy, że inwestycja może być finansowana wyłącznie ze środków własnych Wnioskodawcy, jeśli chcemy otrzymać dofinansowanie z programu Agroenergia.

Inną zachętą do inwestycji w instalację fotowoltaiczną przez rolników, jest możliwość odliczenia od podatku rolnego równowartości 25% wydatków na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Ulgę mogą odliczyć podatnicy podatku rolnego, czyli np. osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej. Należy pamiętać, że energia elektryczna pozyskana z fotowoltaiki musi być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstwa rolnego (nie można używać jej do zasilania domu mieszkalnego). Ulga może być odliczana od podatku rolnego nie dłużej niż 15 lat oraz obowiązuje wyłącznie na terenie gminy, w której została zrealizowana inwestycja. Ważne jest też, że ulga nie przysługuje w przypadku sfinansowania całości lub części zakupu instalacji fotowoltaicznej dotacjami ze środków publicznych.

Jak wynika z badania “Energia elektryczna w gospodarstwie” przeprowadzonego w 2019 roku przez Martin & Jacob na zlecenie Banku BNP Paribas, wydatki na energię elektryczną najczęściej stanowią ok. 20% ogólnych wydatków ponoszonych w związku z działalnością rolną. Wiele gospodarstw ponosi nawet do 40% wydatków energetycznych. Bezpośrednie oszczędności wynikające z przestawienia się na własne odnawialne źródła energii są gigantyczne. Aspekt środowiskowy na również ogromne znaczenie, gdyż rolnictwo odpowiada za ok. 10% emisji gazów cieplarnianych w UE. Zmiany klimatyczne i wyższe temperatury będą miały wpływ na zmniejszenie plonów w przyszłości. Inwestycje w nowe technologie oraz odnawialne źródła energii to zatem zbliżająca się konieczność. A dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników mogą pomóc przezwyciężyć bariery finansowe.

Mój Prąd 5.0
Artykuły

Mój Prąd 5.0 dotacje do fotowoltaiki pomp ciepła

"rodzina" "rachunki" "dotacje"
Artykuły

Mój Prąd 4.0 – wyższe dotacje i wydłużony termin naboru wniosków

farma fotowoltaiczna

Farmy fotowoltaiczne – wsparcie dla biznesu