Masz pytanie?
arrow
Przeczytano
27.09.2022 Czas czytania: 4 min

Odnawialne źródła energii mają coraz większy udział w światowej energetyce. Stanowią już ponad 1/3 zainstalowanej mocy oraz ponad 1/4 całkowitej produkcji energii elektrycznej. Udział energii pochodzącej ze słońca wciąż jest relatywnie niewielki, ale cechuje go wysoka dynamika wzrostu. W 2021 roku było to szczególnie widoczne w Polsce, która znalazła się w gronie dziesięciu największych rynków fotowoltaicznych. 

Farma fotowoltaiczna to instalacja fotowoltaiczna stworzona do wytwarzania energii słonecznej na dużą skalę, składająca się z dużej ilości połączonych ze sobą paneli słonecznych, falowników (inwerterów), scentralizowanej sterowni oraz transformatorów wysokiego napięcia. Farma fotowoltaiczna może generować tysiące watów energii elektrycznej na sekundę, zaopatrując w nią przedsiębiorstwa przemysłowe, miasta lub obszary pozamiejskie.

Farmę fotowoltaiczną można zainstalować w każdej części Polski, gdyż intensywność promieniowania słonecznego jest podobna na obszarze całego kraju. Wybór stosunkowo płaskiego terenu pozwoli na łatwiejszy montaż i rozlokowanie poszczególnych paneli fotowoltaicznych. Ustawa dzieli farmy fotowoltaiczne na:

       Małe instalacje fotowoltaiczne o mocy od 50 kWp do 1 MWp

       Instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 1 MWp

Farma fotowoltaiczna jest szansą dla dużych przedsiębiorstw a nawet całych miast na uzyskanie realnych oszczędności. Obniżenie rachunków za prąd, niezależność od podwyżek cen energii elektrycznej, które z roku na rok stale rosną, czy stworzenie szansy na uzyskanie dodatkowych dochodów, dzięki odsprzedaży wytworzonej energii do sieci energetycznej - to silne argumenty dla inwestora. Dodatkowe stworzenie wizerunku firmy proekologicznej, troszczącej się o środowisko naturalne, zrównoważonej i odpowiedzialnej jest coraz bardziej doceniane przez konsumentów.

Średni okres zwrotu z farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wynosi około ośmiu lat. Umowa z URE w systemie aukcyjnym jest podpisywana minimum na 15 lat. Wytwarzanie energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej pozwala na sprzedaż prądu, odbywającą się na zasadach aukcji OZE, czyli przetargów. Sprzedaż prądu może również odbywać się poza aukcjami na podstawie umów PPA, które są umowami na zakup zielonej energii zawieranej między wytwórcą OZE a odbiorcą końcowym. Kontrakty są umowami długoterminowymi, zawieranymi minimum na 5 lat, standardowo na 10-20 lat. Główną zaletą umów PPA jest zapewnienie stabilności dla uczestników. Wytwórcy odnawialnych źródeł energii zyskują długoterminowe zabezpieczenie odbioru energii i stałe miesięczne dochody z tytułu jej sprzedaży. Odbiorcy energii mają natomiast możliwość korzystania z zielonej energii wytwarzanej na przykład poza miejscem zamieszkania oraz długoterminową stabilność cen prądu.

Dobrze zaprojektowana i zlokalizowana farma fotowoltaiczna przynosi nie tylko zwrot z wielomilionowej inwestycji, ale też kolejne miliony złotych czystego zarobku. Ostateczny zarobek zależy od cen ustalanych podczas aukcji OZE, kosztów energii, ale też wydajności samego systemu. 

Farmy fotowoltaiczne to segment fotowoltaiki, który będzie się rozwijał. Budowa takiej farmy fotowoltaicznej to poważne przedsięwzięcie. Inwestycja ma wiele kroków począwszy od odpowiedniej działki, poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń, przygotowanie projektu budowlanego, aż po realizację inwestycji. Myśląc o farmie fotowoltaicznej warto rozważyć wsparcie partnera specjalizującego się w tego typu rozwiązaniach z ugruntowaną pozycją na rynku i o kilkunastoletnim doświadczeniu. Grupa E.ON ma na swoim koncie imponujące osiągnięcia. Wspomnieć można o instalacji 4 MW na dachu centrum dystrybucyjnego w niderlandzkim Venlo wykonanej na zlecenie Sunrock Investment, Farma 12 MW w Maastricht, zasilająca 3,5 tysiąca domów dla Nazorg Limburg B.V., czy realizowana obecnie, a usytuowana na 35 ha farma o mocy 50 MW dla Shell. Są również bardziej nietypowe i innowacyjne konstrukcje, takie jak pływająca elektrownia słoneczna o mocy 6,1 MW wybudowana dla koncernu RWE w Niemczech, unikalne inwestycje z wykorzystaniem systemu PEG, konstrukcji trakujących, carporty, instalacje fotowoltaiczne  jako elementy barier dźwiękochłonnych przy autostradach czy wreszcie unikalny system chłodzenia paneli.

Klienci biznesowi z natury rzeczy w większym stopniu konsumują wyprodukowaną energię elektryczną na własne potrzeby, a w mniejszym stopniu oddają ją do sieci. W zależności od rodzaju prowadzonego biznesu, autokonsumpcja może stanowić od około 45% w przypadku obiektów gastronomicznych, poprzez ponad 60% dla hoteli, do ponad 80% w sklepach i zakładach produkcyjnych. Korzyści mogą być jeszcze większe, gdy w łączy się instalację fotowoltaiczną i magazyn energii.

Mój Prąd 5.0
Artykuły

Mój Prąd 5.0 dotacje do fotowoltaiki pomp ciepła

"rodzina" "rachunki" "dotacje"
Artykuły

Mój Prąd 4.0 – wyższe dotacje i wydłużony termin naboru wniosków

matka pokazuje dziecku tablet
Artykuły

Fotowoltaika – jak działa depozyt prosumencki?