Masz pytanie?
arrow
Przeczytano
25.03.2022 Czas czytania: 4 min

W związku z rosnącymi cenami za prąd czy gaz, przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują w odnawialne źródła energii. Inwestycje te są opłacalne dzięki wsparciu w postaci dofinansowania dla firm i dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników, zarówno z budżetu krajowego jak również Unii Europejskiej. Poniżej prezentujemy wachlarz możliwości dotacji do fotowoltaiki i pomp ciepła dla firm w 2022 roku, dzięki którym inwestycja w odnawialne źródła energii jest jeszcze bardziej opłacalna.

W ramach wsparcia Unii Europejskiej urzędy organizują nabory na dotacje do fotowoltaiki dla firm nawet do 80 proc. Dotyczy to tylko niektórych obszarów Polski. Dofinansowania dla firm w 2022 roku zostały ogłoszone w harmonogramach programów 3 województw: świętokrzyskim, lubelskim oraz lubuskim.

Fundusze Ochrony Środowiska również prowadzą działania na obszarach województw. W ramach programów oferowanych przez poszczególne WFOŚie można otrzymać pożyczki dla firm na preferencyjnych warunkach, które mają możliwość częściowego umorzenia. Oprócz ogólnych pożyczek, niektóre Fundusze prowadzą również dedykowane programy dotacji do fotowoltaiki czy pomp ciepła. Dla przykładu Fundusz Ochrony Środowiska w woj. śląskim uruchomił kolejną edycję programu „50 kW na start”, w ramach którego firmy mogą uzyskać wsparcie do montażu fotowoltaiki o charakterze mikroinstalacji.

Odrębnym źródłem wsparcia dla firm mogą być programy prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który na terenach niektórych województw, wprowadził specjalne oferty przygotowane dla instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. W ich ramach dostępne są preferencyjne pożyczki możliwym umorzeniem na wskazane inwestycje. W wielu przypadkach możliwa jest również karencja w spłacie rat kredytu.

Agroenergia (dotacja dla rolników na fotowoltaikę) jest szansą na znaczne zredukowanie kosztów gospodarstw rolnych oraz okazją do zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej opartej na ekologicznych rozwiązaniach. Program umożliwia dotacje do 20% wartości inwestycji w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła o mocy 10-30 kW a 13% dla mocy 30-50 kW. Poziom wsparcia zależy od mocy fotowoltaiki oraz jej wartości. W zakresie programu są zarówno pompy ciepła jak i panele fotowoltaiczne. W przypadkach inwestycji generujących energię elektryczną można również dofinansować magazyny energii, które będą z nimi zintegrowane.
Najważniejsze zasady programu:

  • inwestycja musi ruszyć po złożeniu wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu Agroenergia,
  • dotyczy tylko nowych urządzeń dla nowych instalacji fotowoltaicznych,
  • dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji w charakterze refundacji poniesionych przez inwestora kosztów,

Ulga inwestycyjna jest częścią profitów wskazanych w ustawie o podatku rolnym. W ramach ulgi inwestycyjnej rolnik może ubiegać się o odliczenie wydatków poniesionych na inwestycję w fotowoltaikę i zwolnienie z opłat za grunty rolne do 25% wartości instalacji fotowoltaicznej. Ulgę inwestycyjną można odliczać przez kolejne 15 lat od momentu zainstalowania urządzeń, więc w przypadku niższych wartości podatku wsparcie nie przepada. Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego jest możliwe pod warunkiem, że poniesione wydatki nie zostały sfinansowane z udziałem środków publicznych.

Ostatnim programem ogólnopolskim, wspierającym przedsiębiorstwa jest planowana 3 edycja programu Energia Plus dla firm, która pozwala na uzyskanie preferencyjnej pożyczki do inwestycji w odnawialne źródła energii. Nabór ten ma zostać uruchomiony już 1 kwietnia i trwać do grudnia 2022. Celem projektu jest wsparcie inwestycji, pozwalających na ograniczenie emisji zanieczyszczeń przemysłowych do atmosfery, a także budowę, rozbudowę lub modernizację przedsiębiorstw.

Mój Prąd 5.0
Artykuły

Mój Prąd 5.0 dotacje do fotowoltaiki pomp ciepła

"rodzina" "rachunki" "dotacje"
Artykuły

Mój Prąd 4.0 – wyższe dotacje i wydłużony termin naboru wniosków

farma fotowoltaiczna

Farmy fotowoltaiczne – wsparcie dla biznesu