Masz pytanie?

Dla firm

Zainwestuj w odnawialne źródła energii i obniż koszty prowadzenia biznesu. Zyskaj niezależność energetyczną i uniezależnij się od podwyżek cen prądu. Postaw na ekologiczne rozwiązania dla swojej firmy i sprawdź ofertę SMART Business.

class=""
Uniezależnienie się od podwyżek cen prądu
ikona
Bezpieczeństwo dostawy energii bez przerw
ikona
Ekologiczne rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczną
ikona
Niezależność energetyczna
ikona
Oszczędności dla rozwoju przedsiębiorstwa
ikona
Różne źródła finansowania inwestycji (dotacje, ulgi czy pożyczki dla firm)
zdjecie

Twój prąd

Fotowoltaika

Mikroinstalacje (do 50 kWp) i farmy fotowoltaiczne (większe niż 50 kWp) Ciesz się oszczędnościami i dochodem z energii słonecznej.

Twoje ciepło

Pompa ciepła

Ogrzewaj ekologicznie firmowy budynek! Podgrzewaj wodę pompą ciepła i zadbaj o chłodzenie budynku latem.

Twoje bezpieczeństwo

Magazyn energii

Zasilaj budynek w energię bezpiecznie i bez przerw. Zyskaj stabilność i niezależność energetyczną dla swojej firmy.

Stacje ładowania

Ładuj samochody elektryczne i hybrydowe kiedy potrzebujesz, zawsze w zasięgu ręki. Postaw na własną stację ładowania.

blog

DHL

Laminer Sp. z o.o.

Devalay

Phoenix Sp. z o.o.

IKEA

Gmina Rossosz

Astromal

Gmina Dąbrowa

Lewiatan

Gmina Hajnówka

DA-KO Partner Renault

ZRR Medynia

1.

Audyt

Podczas audytu określane są możliwości i warunki techniczne planowanej instalacji. Audytor przeprowadza ekspertyzę miejsca, ocenia stan instalacji elektrycznej, hydraulicznej oraz rekomenduję optymalne rozwiązanie. Weryfikuje koszty dodatkowe jak np.: wyniesienie pieca (PC) lub wykonanie przekopu (PV)

2.

Umowa

Na bazie rozmowy, z inwestorem wypełniamy AUM (Arkusz Ustaleń Montażowych) są to dane dla działu technicznego. Następnie przygotowujemy najbardziej optymalną ofertę, uwzględniającą sposób finansowania (w tym ewn. zwroty z tytułu dotacji) i podpisujemy umowę.

3.

Projekt

W przypadku instalacji fotowoltaicznej wykonywany jest projekt instalacji przez doświadczonego projektanta. Zawiera wizualizację budynku i instalacji w przypadku PV. Projekt tworzony jest w oparciu o wszelkie możliwe czynniki i zmienne m.in.. zużycia energii, zacienienia. Projektanci kontaktują się z Klientem by stworzyć najlepszy możliwy dla danej lokalizacji projekt umożliwiający maksymalizację uzysku. W projekcie szacowna jest wielkość produkcji.

4.

Montaż

Prace montażowe są realizowane przez profesjonalne i przeszkolone ekipy instalatorów posiadających uprawnienia elektryczne (SEP). Montaż jest zakończony sporządzeniem protokołu oraz przeprowadzeniem rozbudowanych pomiarów elektrycznych. Wszystkie prace instalacyjne są przeprowadzane zgodnie ze standardami europejskiej Grupy E.ON, jednocześnie respektując lokalne przepisy budowlane i energetyczne. Dodatkowo, inwestor otrzymuje przeszkolenie oraz konfigurację falownika z WiFi.

5.

Podłączenie i serwis

Realizacja inwestycji obejmuje formalności związane z przyłączeniem do sieci elektro-energetycznej, uruchomieniem i monitoringiem instalacji. Staramy się być partnerem dla inwestora na każdym etapie procesu realizacji. Zajmujemy się pełną obsługą techniczną i serwisowaniem instalacji w trakcie trwania gwarancji.